Høgfjellskameratanes SuperCup

 

Lagore

Helsing frå Harry

 
Kunngjering frå aktiv snøbrettkjøyrar, med karvingski og Splitkein Gullski med hardvèkantar ( litt avrunda etter eit misslukka smørjingsforsøk ) og Supercuppar med startnr. 52 :
Etter kirurgisk inngrep i høgre skulder, sett frå rette sida ( sjå bilete ), dvs. reparasjon av nokre senar og diverse "leamikk", så blir nok konkurransen på nederste del av resultatlista denne sesongen eit hakk enklare.
Men blir da slik at nokon vil leggja inn protest ( da ha vore gjort før av forskjellige årsaker------ )
so håpar eg at Generalen vil halda hovudet klart og avvisa da, for resultatlista vil nok jamna seg ut
i løpet av ein laaaaang kariere.
ADVARSEL: Spesielt til dei løparar som alltid slær meg, i løypo altso ( å dei æ da mange av ) ,
so driv eg no med alterntiv trening:
Eg kan kort nevna nokon øvelsar:
Komma seg opp og ut av sofaen utan å bruke høgre arm , gå i takt med kun venstre arm i beveglse ,
knyta skoreimar på begge skoa , på med sokkar på begge føtter og
diverse hygienisk stell med kun bruk av venstre arm .........
Men eg er på gang, øving gjere meister.
 
Med dette vil eg ynskja alle supercupparar eit Godt Nytt År
og lykke til med sesong 35.
 
Helsing
Harry Gudvangen

 

Hallo alle supercuparar !
Da er terminlista for cupen komme inn i min 7.nde sans saman med turnusen på arbeidsplassen,
og underteikna har sett at skia står i kjellaren --- mest truleg klar til bruk ---.
Jau, ser ut som eg skal få med meg eit par renn denne vinteren.
Slik det ser ut no i romjula så vert det snø å laga løyper i også.
Lykke til med den 35 sesongen.
 
Martin Kyte

 

Trist melding frå Nedre Traastølen.

Pinseharen er avliden 9 år gamal

Gravferda har funne stad.
Takk til Martin med kaliber 22.

 

Nytt spørsmål til Hallstein
Er den brune buska bak Arnstein ein botanisk innvandrar, heilt utan Grønt Kort?  
Spørsmål til St. Hallstein
Gult utslag med 5-jern rett på green hol 3 og ein putt rett i holet. 
Utøvar har ubesudla grønt kort
Er dette Birdie eller Eagle eller berre Skjor? 

Sysselmannen siktar seg inn på sin fyrste birdie?   Foto: Arnstein (skuggefoto)

 

Generalpensjonistane Arnstein og Stein har fast tysdags-golf

Denne tysdagskvelden 9 hol ilag med tidlegare Høgfjellskamerat Per Steinar

Nota Bene! Høgrelomma til Stein er berre ein reserve golfball og ikkje ein Iberia-snigle!

Kva tid blir du med oss?  (Arnstein tok bilete, men det forstod du jedna?).

 

Hoggorm

 

Ny utvikling i slips-saka

Vår eiga side om slipsknutar - og last ned i pdf Thomas Fink sin slipsknute-matematikk

 

LYSING

Oddbjørg og Hjalmar har feriehus til utleiga.
Super-tilbod for Høgfjellskameratar!
Klikk på foto for meir informasjon

 

Protest / Klage på resultat

Om feil på finerplata og rettingar av resultatlista.

Regelen er at dette kallast protest og skal innleverast skriftleg.   

 

Rabattavtale sesongkort Bavallen - presisering.

Premielista 2009 blir lagt til grunn for rabatt, dvs. løpar må ha 4 renn.  For neste sesong vil direksjonen senda ut melding i god tid før oppstart.  Evt. spørsmål om dette kan rettast til Hege.   12.01.08 Stein

 

No kjem sesong nr 34 - 2009
 
Kjell Superstartar har sjølv vore
 General i SuperCupen og fekk
 naturlegvis fyrste dansen med
 neste års General.

Kven er den kvite damo?

 

Sjå heile filmen her

Ide og produksjon:
HKM Illusjoner 
Rognsbakken 2
5700 Voss i Vinter

 

 

 

Hege har vore på storviltjakt

Langhelg

 

Kva veit du om god latin?

Klikk på foto

 

Eksistensielle spørsmål - kva med jolagåver?

Le Penseur (Tenkeren)  Auguste Rodin (skulptur)

Monsieur Lothe  (SuperCuppar)  Arnstein Karlsen (foto)

 

Beaujolais 2007 (ferdaminne)

Tredje torsdagen i november er ein spesiell dag å koma til Paris; lansering av årets beaujolais over heile verda.  Beaujolais er laga av druesorten Gamay og blir hovudsakleg dyrka i området Beaujolais i Frankrike.  Denne raudvinen er ferskvare og skal normalt ikkje lagrast.  På lanseringsdagen er det blitt tradisjon med smaksprøver ute på gata for å lokke kundar inn.  Årgang 2007 blei stadig betre til fleire produsentar me prøva (også samanlikna med 2005 og 2006 årgangane innimydlo).

Meir folkeopplysning kjem snart - me opnar vinspalte!

Ein vinterkald Paris med streik på buss og metro var ei utfording, med med gode sko og varme kle kan ein likavel rekka over mange synfaringar på ulike kantar av byen.

Turkameratar var SuperCuparane Stein og Jostein + Arnstein (DForm).

 

Oppdatering frå nettstyraren

Knappar

og

glansbilete

 

Til alle mine Høgfjellskameratar

Tusen takk for den flotte helsinga i høve opprykk til ny klasse.  Helsing Stein

 

Bhurka - ikkje berre islamsk tradisjon

 

 

 

 

 

Ope brev til ordføraren på Voss.

Doløysing på dagar med mykje mannfolk på Vangen

 

Grand Super Jan veit mykje om vatn, men Amsterdam har jo ikkje fall mot sluk!

(Store delar av Holland ligg jo under havoverflata!)

Røyrleggjarmeister Skorve i tolmodig samtale med ein fritidskunde.

 

 

UFO på Horgaletten?  - glimt frå morgontrakking

 

 

Snart isfritt på Vikafjellet?

Langfredag kjem ny rapport frå FN sitt klima-panel.

ludopil design proudly presents:

Konsekvensar for
bakkenemnda og fritids-Myrkdøler

 Ein Faktafilm © i samarbeid mellom Al Jazeera og Kjell Superstartar 

Aldri meir stor bakke? (mpg-fil - skru på lyd)

Filmen er støtta av Ekstremsportveko

 

 

Høgfjellskameraten Styrk Vangen Lirhus  fyller 75 år idag tysdag 27.mars

Til lukka med dagen Styrk!  Helsing alle dine 100 skivener.

 

HSD Sjø - til minne.
Kast loss i Tide

 

 

Snart kjem trekkfuglane med nyhende frå fjerne strøk - Kabul, Islamabad og Darfur. 
Brynjel Pinsehare fin-pussar øyrene og førebur seg på alt det fuglane veit.

 

Visste du forresten at Ronny er uoffisiell Traastølsmeister i beverhalesuppe-koking?

 

ETTERLYSING

 
Me ber publikum om tips (gjerne anonymt)
Voss Lensmannskontor v/ Lars Fykse
(treng snikkar til omvøla på badet?).

 

Spørsmål til Torgils Kluge Bryn:
 
Er vedlagte dokument å rekna som ein 
panteobligasjon?
 
Det er mi oppfatning at nemnde pantelapp i beste fall kan bli å sjå som eit pantedokument. Pantobligasjon kan fyrst utferdast mot pant i innlevert boks dersom Kiwi mot formodning ikkje betaler ut (pante)vederlaget og under føresetnad av at boksen kan individualiserast. Dette blir eit såkalla håndpant (i boks(ar)), jf pantelova par 3-2, 1. ledd. I finansverda på Voss er det ikkje uvanleg å krevje pant ved uteståande beløp av denne storleik.
 
Vyrdsamt
Super(cup)advokaten

 

Twintip eller hoppski?  Samma for Nils berre han får levering igår

Me gratulerer Nils Ondrahaugen - endeleg vaksen!

 

Sture har vore på jakt på Finnmarksvidda hausten 2006

 

Ureinsa gasskraft på Mongstad

  Hordaland SV er fortvila, forbanna og svimeslegne.
Foto:  Oddny Miljeteig  

 

 

Minneord

til

Høgfjellskamerat

Olav Skeie

ved Stig Hernes

 

 

 

 

 

Inge Grevle
 
frå ski-vener
 
ved Nils Akselberg

 

 

Ope brev til Hordaland Fylkeskommune - Opplæringsavdelinga

Framlegg til jolatentamen på Landsgymnaset 2006

 
Tema: Røykjetobakk og fjordhestar.
 
Bakgrunn (Sett og Frett):  Ein tilflytta Borstrending var fredag ettermiddag på landevegen til Nedkvitne og møtte rett etter avkøyringa til Lofthus, to jenter på kvar sin hest.  Både hestane og jentene var trafikkvande - også i møte med ein breiskuldra amerikansk lett-lastebil.
Case:  Den eine hestejenta røykte filtersigarett på ryggen av sin høge hest! 
Er dette i samsvar med Kunnskapsløftet eller berre ein rest av Reform 94.  Har Mattilsynet drøfta om dette er i samsvar med ynskje om god dyrehelse?  Har hesten eigne tankar om dette?  
Tips:  Spør bestefar eller ein hest du kjenner.  Kan me spørja nokon på Tinghuset?  Både og og både truleg helst ikkje.
Problematisering:  Kva om hestejenta berre hadde snusa?
Oppgåve:  Kva meiner du - skriv stilen som ein hest (hove - kropp - rove).  Drit i grammatikken - skriv om naudsynt på riksmål.
Sensor: Kristin Clement og Per Fugelli.   Anke ved stryk: Kåre Willoc og Marta Louise.
 
Illustrasjon/arkivfoto:  Røykfri hest og gut på Traastølen

 

GOLFKVELD PÅ NEDKVITNE

 
Introduksjon i golf på Nedkvitne tysdag 29.august 2006.
 
Takk til Sankt Hallstein og Svein Klette for hyggeleg kveld.

sjå også sidene til Voss Golfklubb

 

Høgfjellskamerat par excellence Alf Opheim sr. er død

Alf sovna inn natt til onsdag 26.juli 2006.  Alf blei 86 år.

Alf vil bli ei legende i alpinmiljøet på Voss. 
Når senior stilte til start i SuperCupen
var det høgtid for oss andre. 
Alf si lange idrottssoge vil bli hugsa og skal bli grundig dokumentert og gjort synleg.  
Alf var sjølvskriven som medlem nr. 1
i Dolveskias Vener.

 

Fager kveldssol smiler - over Kalven (Snilstveitøy) og Ølve

 

Malmangernuten - frå Baronihagen

 

Utsyn mot sør - Stord i det blå.  Skeie

 

Rosehagen til Olav Skeie

 

 

Steinparken i Rosendal

 

Korleis bli hugsa til evig tid?

69390.JPG
Gå i kloster, lær deg god latin 
og bli pave i Roma.
Gå tur i Hundremeterskogen og bli lokal skytshelgen for hakkespetten.
Køyr gravemaskin i grannelaget og reis din eigen bautastein.

 

Jonsokfeiring 2006 i Nedre Putlo (lokmartin).

sjå meir på www.lokmartin.net

Sankthans, Sankt Hans eller Jonsok er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes' fødsel. Dagen feires den 24. juni og er oppkalt etter døperen Johannes i Bibelen, enten ved det danske helgennavnet St. Hans eller det norrøne jónsvaka, det vil si «våkenatt for Jon». 

Sankthansaften er kvelden før høytidsdagen, altså den 23. juni.

Sankthansfeiringa i Norden er knyttet til gamle midtsommertradisjoner. Særlig sankthansaften feires derfor først og fremst som en folkelig fest og ikke som en kristen høytid.  Det har vært mange forskjellige skikker i forbindelse med sankthans, men i Norge, Danmark og Finland er særlig tradisjonen med sankthansbål bevart. I Sverige feires midsommar med blant annet dans rundt maistanga.
kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/St.hans

 

I mai var det faktisk 4 supercupparar på Kreta samtidig.  3 av dei møttes til middag ein kveld.  Den siste (Hallstein) fekk me ikkje tak i.

helsing Sture

 

Fuglane veit?  helsing St.Hallstein og Per Støyva (stamfuglar)

 

Meir kulturstoff

 

Rottejomfruen - rollefigur frå Lille Eyolf

Skulptur av Marit Benthe Norheim - avduka i 2006 på Ibsens fødselsdag 20.mars. Bakkestranda i Skien

 

Solen mor, gi meg solen!  Henrik Ibsen var også på tur til Roma

 

Høgfjellskameraten Geir Arne fyller år idag 1.juni, 
med opprykk til neste sesong.
 
Høgfjellskameratane gratulerer!

 

Gilde eller ugilde / eit forbrukar-spørsmål om tillit!

Pinseharen Brynjel

Pellets frå Felleskjøpet, men kven har blanda inn Non-Stop?

 

Er det rettvist at Brynjel skal sitja i skammekroken?

Er det trygt å svelja sine eigne kamelar? 

Kva meiner kvalfangstinspektøren?

 

Kvitveis, varme i lufta og småsko
 
Øvre Putlo har gjennom vintrar ordna kraftfor, gulrot og varmelampe til Pinseharen Brynjel (Amerika- kompisen til Pernille).  
Brynjel er idag frisk og fyrrig og gler seg over taoe og fuglesongen.
 
Øvre Putlo har heilt sidan september halde losji for ei ovstor husfluge - Carli med vinterferiebustad i el.boksen over kjøkenlampa.  
I kveld vakna Carli av vinterdvalen - 33,7 grader og surra rundt over steikepanna og stearinljoset.  
Trist var det likavel å finna sjølvaste husfluga Carli livlaus i konjakkglaset - i ein slump av Sankt Hallstein.  

 

Jan fyller 60 år laurdag 8 april

Høgfjellkameratane gratulerer!

 

Høgfjellskameraten Bjarne Brandseth er død.

Sist laurdag var Bjarne på skitur ilag med gode vener då Bjarne heilt uventa fall om.

Bjarne var aktiv SuperCupar gjennom mange år.  Bjarne var General i 1996 og leiar for jubileumsnemnda i 2000.  
Me vil hugsa Bjarne for sitt gode humør og romslege vesen
 med stor tillit til sine vener. Som skri-politi passa han også på
at ingen skulle stela renn-sekund eller skia våre.
Borna våre var på førenamn med Bjarne Betjent, heilt frå
 barnehage og skule til mopedkøyring utan løyve.
Lensmannskontoret har ein særskild plass i SuperCupen si soge,
og det vil bli eit stort tomrom på arbeidsplassen til Bjarne.
Våre tankar går til Eli og jentene og øvrig familie
 
Høgfjellskameratanes SuperCup ved Stein Hanto
Bjarne Brandseth
9/4 1949  -  25/3 2006

 

 

Melding frå Fiskeridirektøren:

Ola GP
 kan diverre ikkje møta til start på Bjorli.
Ola byter ut slalåmskia med skru-skeiser i Austisen.
 
GeneralPensjonistane ynskjer kvalfangaren god tur og ventar spent på foto og tekst frå oppdraget.
 

 

Birger Ruud, Bjørn Wirkola og Lars Bystøl 

Hopprenn er best i svart/kvitt på radio!

Denne lysinga er betalt av Sigbjørn Dugstad

 

Trakking i Bavallen (fleire foto)

Berre 1 av 3 køyrer kollektivt

Liv Signe og Anne-Grethe trur kanskje litt på ordføraren på Voss som trur at kanskje 5 av 7 Vossingar på ferietur til Syden vil køyra kollektivt dersom det blir bybane mellom Bergensbanen og Flesland (tips til styret i Bergen Arbeiderparti).                                        ill.foto er litt "pynta"

 

Medlemsfordel i Cupen:  Spør Ola!
Vinterfor utan sau, småsvin på skogen, mygl på kvitosten, kjøtdeig frå Gilde, butikkøl etter dato, blåmeis med Bula-hue, bur-ugler med stygg hoste, rullatorleiga på overtid eller svanesang prima vista.
Spør Mattilsynet!
Send dine spørsmål til Direksjonen og vi sender vidare til Ola i Mattilsynet.

Hei Ola.
Tysdag føremiddag hadde vi ei traumatisk oppleving i heimen.  Gauken i stoveklokka kom ut som vanleg - KoKoKoKoKoKoKoKoKoKo.  Halv elleve kom han ein snartur ut, coco... med stygg hoste.  Klokka 11.02 kom gauken ut med dansk flagg, snøvla slalom eller shalom? datt av pinnen og ned på parketten - stein daud!  Katten var frampå med ein gong, men fekk eit demonstrativt blikk i augene, høg rygg og sprang på skogen. 
Sidan dei fleste i huslyden er praktiserande skia, lurar vi no på om dette er eit teikn (omen) eller berre fugleinfluensa.  Kan fugleinfluensa smitta katten?  Kva er arealkravet for bur og rugekasse til lommelerke? Får dette konsekvensar for Anda&Hirth og doktor Valland? Har Lions fått forbod mot import av Røde fjær? Er det framleis trygt å vera medlem i Ørnar? Kan vi rekna professor Fuggeli som habil? Er Kjell Fuglehaug vaksinert? Kan dette endra datoen for høneveka? Kva meiner Lensmannen i Vaksdal?
helsing start 58 - Nedre Traastølen

 

SISTE NYTT!    STEINSPRANG OG TRUGSMÅL OM AVSPORING PÅ MYRDAL

Nettsidene til SuperCupen har publisert teikningar som blir tolka som 
ei fornærming mot eigaren av Cafe Rallaren. 
Hjalmar Emil Aarsheim er godt kjend frå innvandrarmiljøet i Bavallen
 og er no stabilisert som uteseilar-pensjonist.
 
Lensmannen i Vaksdal er knapp i sin kommentar, men kan vedgå at Hjalmar er ein kjenning av Politiet og også av påtalemakta rekna som ein stabil Comet og notorisk suppekokar.
Det er grunn til å tru at eigedomen til Hjalmar blir halde under oppsikt.  Oddbjørg er ikkje sikta.

 

Kurs i portkøyring på Myra sundag 22.01 - foto.

 

Er du glad i katten din - tips til nyttig jolagåve.

Har du fått jule-torsken i hus?(

Kva kan eg bli når eg blir stor?

løe-snikkar

naken-fotograf

Ny serie om yrkesval

 

Dugnad i Bavallen sundag 16. oktober 2005     Foto: Sture

 

Etter Stortingsvalet 2005

Dagfinn orienterer Stortingsgruppa i KrF

Valgjerd nesten til høgre i bilete

illustrasjon henta frå bibelhistorisk arkiv /Bølehøgda Skole

 

Rallarveg 2005

Kva er det no Martin snik seg inn på i myrkret? - kan det vera "Stor buksopp"?

 

Taoe 2005

Våronn på Nedre Traastølen - matjord til nye stauder

 

1976 - 2005   30 år med moro på ski

 

To nordlendinga møttes ute i snøstormen.
-Æ leita etter kjerringa, sa han eine.
-Ja det gjør Æ å, sa han andre.
-Ja, korsn ser kjerringa di ut ?
-Ho er slank, blond, og så har ho store brøst.
-Korsn ser di ut da ?
-Nei, skit i ho! Vi leite etter di....

 

Ny styrthjelm - testprogram
Utvikla i samarbeid med BILTUNET v/ start 31 Oddvar

 

MYRAHEISEN

Takk til Kjell F. / NRK på Minde og takk til Kjell Linjemann for snjop reaksjon på transport - kva skulle vel Myraheisen gjort utan SuperCupen?

 

Super G

Varsel om styrka rentefot / konkurranse i sesong 30!

Løparar i klasser med tilsette frå Vekselbanken, må vera særskild merksam på konkurransevridning på utstyrsida.  Super G-Revisor Arveschoug har betalt ut bonus og skatt til sine løparar.  Informerte kjelder kan antyda oppjustering av ski/binding i storleik - meir enn Nok ca. 7.500.

Kjelde:  Nettbanken og Avisa Hordaland (på nett - etterpå). 

klypp frå Gjesteboka til www.bavallen.no:

 

Fundamentale behov:  Garasje, bosspann, einebustad og stumtjenar

 

Kveldsbøn for trailersjåførar

"Roser er raude
 fiolar er blå
muslimar er svarte
 og idle å sjå".

Neger på sykkel utan lys og refleks - Eitrheimsvågen/Odda ein sundags kveld i desember 2004 (lyrikk v/Eirik)

 

Ny kvardag for webmaster - Byggfag

 

Har du problem med virus på datamaskino, eller brunsniglar i blomabedet? 

Eg har mistanke om at eg har fått samar i plenen.

 

Småvilt, ettersøk eller berre status som vitne?
 
Dersom eg kjenner både Bjarne Betjent og Lars Fykse og er litt på hels med Edvin (harajeger), er eg då å rekna som som ein kjenning av Politiet?
helsing Ivar Traastølen, Nordfjelli
(enkeltløpa Star - kaliber 12 / Våpenkort Nr. 437.01)

 

Det var første gong, og heilt fantastisk. Det er det beste eg har opplevd med klede på!   foto: Hordaland

 

Gode plakatar frå forrige århundre.

Me hadde ein kjekk fest, sjølv med høgt tyngdepunkt og holke på heimvegen.

PS: Fekk du med deg at coop-en vår har kome heim-att til Hordaland?  Helsing krinsleiaren 1999

 

Aldri mer Morgan Kane
Kjell Hallbing, bedre kjent som Louis Masterson er død.

Portrett av en revolvermann

Kjell Hallbing, forfatteren bak pseundonymet Louis Masterson, døde torsdag 6. mai, 69 år gammel på Tønsberg sykehus. Til sammen har Hallbing solgt over 20 millioner bøker. De fleste av disse om anti-helten og revolvermannen Morgan Kane.
 
Ivar Traastølen vil tilrå alle vaksne gutar å lesa denne artikkelen:
Tekst: Frode Singsaas
Kjell Bekkelund, Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, Tarjei Vesaas, Miles Davis, Alf Prøysen, Jimmy Hendrix, Inger Hagerup, Arnulf Øverland, Andre Bjerke, Frank Zappa og Morgan Kane (Kjell Hallbing) - kor blir det av alle heltane?

 

Gladmelding:  Eirik Løypedreng fekk lappen på lett-sykkel torsdag, og var i sin fyrste kontroll på Vangen fredag.  Bjarne Betjent (eks-supercupar - eldu?) sa seg særs nøgd - alle dokument og sykkel var heilt i tråd med lov og føresegner!

 

Svart / kvit bilete frå 1972.
Kvalifiserar dette??  Håpar du får plass på sida di.

Sture

Til Sture Slips, Kjell Superstartar og alle andre:  
Sjølv om webmaster Stein er oppom til Gudny med nokre giroar minst annakvar dag, - ikkje ein knyst om bilete frå Årsfesten?  Tusen takk til Gudny!  
Prognose;  alle fotokåte vil sjå bilete av seg sjølv innan Jonsok.  Dei som som sender historiske svart/kvitt bilete frå førre århundre, vil bli prioritert.

 

Hugsar du Den siste påsketurist?     Traastølen 4. september 2003

Kjell fann han att inni nettet her tysdagskvelden!

(Me sende han attende til bydn / til 5113 TERTNES - i oppkrav!)

 

Vår og hagearbeid, her eit døme frå Anseong-Kyonggi-dooreai Hagelag / Koreansk Bonsai - perspektiv for nye generasjonar. 

Prosjektet er støtta av Hanto Composting: (klikk på foto)

 

Bleike og blakke. Sol-samling på Vikafjellet 30. april 2004 

 

Sture har sendt oss eit bilete av dei staute gutane på Veteran NM 2004

 

Vårtegn på Nedre Traastølen - 9.april 2004

 

"A dreamer is one who finds his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world."

- Oscar Wilde -

 

VossaJazz 2004 

 

Ny relativitets-teori (Samliv og støvsuging)
Relativ lydig:  Når kåno seier hopp! - så går eg meg berre ein tur!
Herreavdelingen NRK P1 - 30. mars 2004  v/ Ivar Traastølen

 

Til lukka med dagen Olaf - klikk på foto

 

 

Kva veit du om Dolveski - Stig?

 

Frå årsmøte i Dolveskias Vener - drøfting av framlegg til vedtekter?

Aller siste!  Nytt innspel i Bollemus-saka

Gudny helsar den nye Dronninga!

Keisamt på soverommet?  Klikk på foto (lysing)

 

Snart Jolabord!
Førehandstinging på MaxiTaxi
Ring 11 3 40 - det kostar ei krone, men berre ta med di eiga kone!

 

Ettermiddagstur til Preststølen/Bufarbotn.  Snjoen ligg langt ned, skodda stig frå Kråni og mykje spanande liafugl-terreng ventar.  Eirik og Jarle drøftar strategien.

 

Blir det ny kvinneleg
leiar i Statoil?

Eller blir det Androgynt (foto S. Kyte).

frode.jpg (42315 byte)

Ny heis på Myra - klikk på bilete

 

Snart kveldsmat?   Øvre Putlo den 5. september 2003

 

Lokalval 2003

Klikk på bilete

 

Den siste påsketurist?         Traastølen 4. september 2003

 

Har du lyst å bli Vossing?

 

Online ADSL - alt annet kan virke litt treigt  - eller?
ADSL,  ISDN, ANALOG, monolog, monopol, Telenor (og ned), modem, adapter, splitter, kundeservice.....?
 
Har du prøva å ringe kundeservice 05000?
 
Kyss meg i kardangen!

Prøv heller Kirkens Bymisjon - da får du iallefall nokon å snakka med!

(eg fekk hjelp av Kjell Åge - men ikkje av Telenor)!

 

Har du hatt ein fin sommar med lange friminutt og gode opplevingar?

Kvardagen heime kan også vera fin, eg møtte denne vakre skapningen under Bavallsheisen. 

Admiral
Vanessa atalanta
 
Immigrant fra Syd-Europa som i varierende antall kommer til Norge. Admiralen er funnet i Norge fra mai til oktober, men det er alltid flest i august-september. En stor del av ettersommerdyrene er sannsynligvis klekt i Norge og er etterkommere etter forsommergenerasjonen. Admiralen kan ikke overleve vinteren i Norge.
 
kjelde:
http://www.toyen.uio.no/
 
Bavallen 17. august 2003

Nytt EU-direktiv om bollemus!

Kleven sundag 10. august 2003
 
Foreninga TREHJULSGUTANE har nok ein gong kasta glans over Rallarvegen?
Den offisielle reiseskildringa finn du hjå:  www.lokmartin.net

 

Driftsmelding 24. juli 2003
Cupsidene blir kanskje ikkje heilt friskmeld før i slutten av august:
 
We regret to inform you a power outage occurred at our Data Centre on 23rd July 2003 at 6:00 am GMT.  One web server suffered a total data loss.
We will email you directly will details for the new server when it is fully functional so you can upload your website from your backup files.
We do apologise for any inconvenience caused.
Regards
Easyspace Ltd

 

Kalvåg / Bremanger - klikk på bilete.

 

Vikafjellet 23. juli - foto lokmartin

 

Cookies

 

Nytt frå Statsråd Solberg!

 

Bluesbrothers i Skånevik - klikk for fleire bilete!

KJENNER DU HO GRO VALGJERD?

Dei fleste har møtt ho, men få har sett ho i lag!

 

 

17. mai på Voss

Må eg seia noko om smalahove?

 

mosesweb01.jpg (23348 byte)
Oljefyren Moses Kjærleik Helse Vest Irak

 

Forsikringsnytt?  Klikk på overskrifta.

 

Endeleg fredagskveld

 

GJUKASTEIN
Trøystevers til jernbanefolk

 

Kari i finalen sundag.  Foto: Eirik Skeie Hanto

 

General-gemalen fyller år!
 

Prinsessa er født!- klikk på bilete

 

"Statuttar" - anno 1935

og litt om hopprenn

 

Den aller største drømmen er å plukke den Blå Blomst.
Underveis kan vi gjerne hjelpe hverandre!

 

Kjøp ein AUDI A6 og få ein pins med på kjøpet!

Jubileumsheftet SuperCupen 1975 - 2000 og SuperCup-pins i ekte sylv, er å få kjøpt hjå Tor-Håvard Brekke på HMV Bilsenter AS

 

FROST I BRINGO?

Ullfrotté er anbefalt av Distriktsveterinæren på Voss - det er enno ikkje påvist jurbetennelse på sau som har bruka Ullfrotté frå IRIS !

helsing Ola Skjelde

 

Hugsar du eventyret om Rødhette og Ulven?

 

Leif er 50 år!
Kjell er 50 år!
klikk på bilete
Nils Akselberg

 

Vetlajolafta tok Kjell verkeleg innersvingen på Vidar, og vurderer no overgang til radio.

I ei kort pressemelding frå
Ivar Traastølen kan me
lesa at dette er fyrste  
gongen jolatreet i Øvre Putlo
har stått halvpynta til
morgonen etter!

På kanten ?

Overgangsalder
Pubertet, og når man blir gammel.  Noe som begynner i 40-årene.  Når man er gammel nok til å gå over fortauet.

 

Sannsoga om korleis det gjekk til at Bjarne og Lars fekk nye Politi-ski

 

Farsdag 10. november

KANON-tilbod i Haugamoen

AMFI

Ny fin skihelg 9 og 10. november

hangur02110204.jpg (28423 byte)

Hanguren 2. november

Strålande sesongopning

 

Tiden går eller tiden kommer?
På et visst punkt i livet, når vi blir gamle nok - sier vi at tiden ikke går, den kommer. Men hvis tiden bare kom og ikke gikk, ville den vel hope seg opp.  Og hvis alle dine rom ble stappfulle av tid, ville ikke tiden da stoppe opp og stå stille?
 Ja takk, begge deler!

 

Diplomati / Fortellerkunst:
Hvis du møter noen du aller helst ønsker til helvete, fortell det på en slik måte at han gleder seg til turen.

 

rev.ht1.jpg (30756 byte) Eg møtte ein rev...

Snart den 28. sesongen - Treng du større Premiehylle?

21090201.jpg (49455 byte)
Harejakt
på Lønahorgi

Brøytestikkene er no komne på plass

Dugnad i bakken sundag 13.oktober.

Etter at gutane hadde fått lov til å knusa dei gamle stolane, tok Oda på seg arbeidet med å samla restane i bos-sekkar.

(Uskarp bilete? - også fotografen fekk frost i seg av den kalde austavinden).

Foto 3 av 3.

 

Solslyng på Rallarvegen 2002

Realfag:
Pytagoras er jo eigentleg ein hyggeleg fyr, berre synd at mattelæraren er så firkanta.
Språkfag:
Kroppsspråk kan også vera vanskeleg, særleg for ein som har hofteleddsdysleksi.

 

Smedens trøst er stjaalet!
Øiestølkokka bakbundet og blindet.
Ingeniør Rørvik sporløst forsvundet.
Er Stationsmesteren mistenkt?
Er svensken kommet tilbake?

 

Etter-sommar i Bavallen

Har du prøva karusellen på Løne? Spør mor mi!

Steikje artig!

 

Ord for dagen
 Å leve er å gjøre seg selv sårbar.  Derfor velger så mange å holde seg i live fremfor å leve.
Jan Vincents Johannessen

 

faen ta desse 2-tala !

Førehandsrapport frå Finse

 

Fangst på troe i Vossafjell - juli 2002

 

 
Hvis bokstavene blir for store
kontrastene uten farger
stillheten for øredøvende
 
eller dagene uten forskjell
 
kan du bare lukke øynene - lenge
til rom for vakre dagdrømmer
og kysse frosken - om du tør?
 
Ta vare på din sommer!

 

ORD
Det er med ord som med solstråler; jo mer de konsentreres, desto dypere brenner de.
James Joyce

 

Kvifor Gunnhild ikkje var med på Ekstremsportveko

 

Pinseharen

Brynjel

pinseh1.jpg (9165 byte) kladd.1.jpg (34967 byte)

Oljesvarte nevar

Ikkje spør Magne Raundalen

Konfirmasjon

Foto renn 10

Myra 20. april

Resultat - klikk på foto

Påskeharen

God påske til
små og store
alpinistar

grillfest.jpg (66514 byte)

 

Logisk forklaring 1:
Kvifor kvinnfolk snorkar? Dei spolar tilbake stemmebandet.

 

Logisk forklaring 2:
Husbonden får to slips til jol og vil gleda kåno si ved å ta på seg eit av dei.  Kva var feil med det andre?

 

Il Ludopil - lagsmeisterskap
resultatliste:
nr. tid  plass
606 53,3 1
62 98,4 2
63 44,5 3
61 54,5 3
603 96,8 5
601 59,9

6

Vinnarane vil bli tilsnakka.

Gudny, Mette-Marit og Haakon gratulerer Ludopil-løparane med flotte prestasjonar under TM i staurjaging.

 

Skriande politi

foto:  nedre putlo

Bjarne og Lars har eit stort felles problem; det er ingen som torer og stela skia deira!
Neste sesong får lensmannsdrengjene vonaleg utdelt uniformerte karveski.
Elles vil me gje ros til Bjarne for den lune og diplomatiske figuren han gjorde på TV-skjermen onsdagskvelden.  Byfolk er pr. definisjon kjekke folk, så alle tjuvfaktene i veke 9 kan jo skuldast nokre kjeltringar austante.             

PS.  Bjarne kan idag melda at sedlighetssaka i Haugamoen no er oppklart, etter rekonstruksjon

Vossameisterskapen i alpint sundag 3. mars - resultat

Ja vi elsker - i alle fall våre barn. 

Varm kakao, kvikk-lunsj, melkesjokolade, appelsiner, nye ski

Og det aller beste vi kan gi dem er god selvtillit!

 

Hvis himmelen fantes, hva ville du likt at Gud sa idet du ankom?  Jaggu godt at du kom, for nå skal vi lage skirenn!

 

Takk!

3 dagar med internasjonale FIS renn i alpint er over. På ny kan me gratulera eit framifrå arrangørkorps med ein strålande utført jobb. Eg skal overbringa helsingar frå TD, jury, lagleiarar og trenarar som alle takkar og skryt mykje over innsatsen. 

Jon Tvilde  rennleiar                les heile brevet - klikk her

 

Hipp, hipp hurra for Kari!

Heile Traastølen gratulerer!

Når du kjem heimatt må du bli med oss i SuperCupen - du skal få køyra aller fyrst - før det blir groper! (til og med før Gudny!).

 

foto: Reuters

 

Nils Refleks - vårt neste OL-håp?

Nils har sagt frå seg oppgåva som portvaktsjef - han satsar no alt på Geriatrisk OL på Traastølen i 2034.  Utan å kle av seg har Nils alt no ordna med sponsor-/pensjonsavtale.

Nils har lova å vera trufast mot dei som la grunnlaget, og vil til sin siste port køyra for Team Ludopil

foto:  nedre putlo

Særmelding til Super Men /Tyngre Junior

Nina - Krinsmeister i slalåm

KM i Eikedalen
16 og 17.02.2002

Trening på 

Myra 26. mars

Glimt frå krinsrenn
i Bavallen
sundag 20. januar
myrab120202.JPG (24945 byte) Stor aktivitet på

Myra sundag 13.01

Nytt år med ny snjo og nye utfordringar.  Direksjonen er klar, er du?

 

Ord for eit nytt år     Von om kvite melsdagar?

Generalen og kråkene      Reisen til Julestjernen

 

 

Du som fekk deg eit nummer sist vinter - forstod du ikkje at det berre var til låns? 

Snjoen kom tidleg på heimebøen, så no bør både grasklypparen og trillebåra ha funne sin faste lagerplass.  Har du like gode rutiner på snjoskuffa, rattkjelken, innsving-skia og det analoge strykejernet?  

Direksjonen kjem kvart einaste år i putlo når me skal starta opp ein ny sesong - me manglar startnummer!  Kan ikkje du òg sjå etter om det er noko kvitt i komodeskuffen, i eine haugen/korga på vaskerommet - eller kva med å overraska familien med å vera tidleg ute og rydda i pappyskja med jolatrepynten?

Arnstein / 2002 Generalen, har fortald oss at han frå før av har arkivet til symjegruppa under senga si.  Du har gjerne dine løyndomar under din madrass, men Marianne har i alle fall teke vare på mange premiar og diplomar frå 2001-sesongen.  

 

 
Aktuelt i advent:
"God kveld, skal De ha jolanek?"
"Nei takk, i år skal han vera heime sjølv!"
Ord for magen:
"Den som svelgjer for mange
kamelar, får vondt i magen"

Slettafjellet den 25. november 2001

Ledig husvære hjå Superstartaren!

Nytt tilbod frå Indre Hordaland Miljøverk?

Ventar du på snjoen?  Bonanza!

PS:  Brøytestikkene kom på plass idag

Ord for dagen:  Alt er så nær meg

Generalforsamling - døme på referat

Fartstrening - taoe

Tor-Håvard har starta fartstreninga til komande sesong.  Truleg har han fått gode råd korleis det ikkje skal gjerast - hjå kollegaen i Kristiansand.

 

 

Gjukastein den 15.oktober 2001

foto:  Johs Seim

 

 

Piggsvin - det ideelle husdyret for alpinistar!

Eirik slutta med høner for å prøva med kanin, men vil no aller helst ha ein stor hest.

Optimalt kompromiss = Pinola

Er dei levande, så søv dei heile vinteren - og om dei ikkje er levande ? - Makan til strukturbørste finns ikkje å kjøpa over disk!

 

Kan nokon hjelpa Jarle til å forstå at han bør vera med i Supercupen?

Storebrekkene (ved Tvinnestølen) 29.september - bak Jarle kan du sjå Jostedalsbreen

 

Ord for dagen:

Du skal ikkje traa i graset.

Lars T. - fôrhaustar

 

garnfi2.jpg (20093 byte)

Tid å hausta inn

Garnfiske i Lønavatnet

Lurar du på korleis det er å vera skilt?

Retrospektiv ordbok for Øvre og Nedre Tråstølen.

 

  Soppkontroll

Snusmumrik = finsk prislapp

Prislapp = tilgodelapp med snus

Tilgodelapp = arbeidsledig same

   

Sommar-spalta:  STAURGALE - 001  Klikk her!

og dette gjeld ikkje minst deg - Hjalmar!

lite snø fotografi Ryfylke julinatt ekorn
5augus1.jpg (35209 byte) sola.jpg (27891 byte) wpeA.jpg (27127 byte) julina1.jpg (36600 byte) ekorn2.JPG (20391 byte)

 

 Nest siste nytt om Hallstein 

Klikk på foto

golf2.jpg (28912 byte)

 

God Sommar til alle Høgfjellskameratar!

Berrmarkstrening 2001:  Kjappe intervall og aktivt arbeid med styrking av kneledd og senterparti.  I den 27. sesongen vil innsvingen bli ekstremt parabel - så me vil på det sterkaste tilrå spasering i traversert terreng.

Ta elles rikeleg inn av varmen frå solstrålane, men hugs også draumane dine - ei vakenatt, når fuglane er tagale og ljoset kjem stjernefritt frå nord.

Familien skal på ferietur, men kven skal sjodna katten (lysing)

Taoe 2001 Junior: Mot høgare mål  (Berrmarks-trening for Den Harde Kjerne)

Anita + Tor-Håvard = Sant

Sjå vår Kjendis-online spalte!

Heime
hjå Kjell
På jobben
hjå Ronny
Kven blir
neste?
pilot1-og-2-pilot.jpg (32232 byte) ?

Klikk på foto

 
Ord for dagen (på benken ved sesongslutt):
Ein treng ikkje carvingski for å drikka kaffi

Ord for ein annan dag:  Be om å rekke bussen, og spring så fort du kan!

Klikk her for å sjå bilete av det digitale syskjenbarnet til snømusa!

Lensmannskontoret melder om uvanleg høg kriminalitet i vinterferien til Bergensarane.  "Urovekkjande tendensar" - seier lensmannsbetjent Lars Fykse.

Les meir om saka her

Morgontrøytt kone ? - Meld frå til Skjelde!

Nytt frå Bavallen - 27. mars:  

Vossameisterskapen i alpint blei gjennomført tysdag kveld med stor deltaking.  Iflg. den nye Vossameisteren i Seniorklasse Menn - Jan Einar Thorsen (Voss IL), var slalåmløypa knalltøff på det harde underlaget, særleg i andre omgang.  Ivar Tråstølen frå IL Ørnar sikra 3. plassen ved stabil køyring i begge omgangar.

 

SuperCupen leiger serverplass hjå:

Er du lei av kattehår i sofaen?  Me har løysinga!

Strålande helg med
 vellukka FIS-renn
fishel9.jpg (44055 byte)

 

Web-Masters Voice

Det er verkeleg kjekt å laga heimesider for SuperCupen.  Likevel kan redaksjonen ynskja seg litt hjelp og bidrag frå andre løparar - meldingar, sannsoger, lysingar i Bytebua, artige animasjonar osb.  Mange av dykk har digitalkamera, ta det med på renn og festar.  Fotoavdelinga ynskjer seg uredigerte foto - utan datostempling og helst oversendt innpakka (zippa), som e-post til: galleriludopil@supercupen.com   

Førehands-rapportar til den 26.sesongen

3. desember 16. desember 31. desember

GÅR D'IKKE RYKENDE, GÅR D'IKKE FYKENDE  EN MANN OPPE PÅ TRE PAR SKI ..

OMVENDT FRITT ETTER BJØRNSON

Taral

Jubileumsheftet SuperCupen 1975 - 2000, er å få kjøpt hjå Jon Aske på Prenteverket og hjå Tor-Håvard Brekke på HMV Bilsenter. Pris kr. 50,-

 

Startside 35 sesong 34 sesong 33 sesong 32 sesong 31 sesong 30 sesong 29 sesong 28 sesong Bytebua Lagore Meldingsboka 27 sesong 26 sesong 25 sesong Fotoalbum

 

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010