Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Byte av arbeidsplass kan vera både naudsynt, nyttig og kjekt.

Stein har fått eit spanande oppdrag hjå Hordaland Fylkeskommune

foto:  Sveinung Hansen   Voss Vidaregåande Skule avd. Bryn

 

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 20.11.2004