Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Til minne om Olav Skeie
 
 
Me køyre med jakka, alle, seier han.
 
Det er ein nydelig klar og kald fredagskveld.  Myre er nypreparert og Bavallen ligg bada i flomlys.  Løypa er sett og startkøen snor seg nedover. 
 
Orda tilhøyrer Olav Skeie, han står som vanleg og lener seg over stavane og gyngar rolig fram og tilbake.  
Kan ikkje køyra utan jakka når det er so kaldt, konkurransemannen har starta spelet.  
Ska du køyra utan jakka?  Det er spøking og trekking, men heile tida sit latteren laust.  
Og det er latteren, det lune smilet og orda, orda som kjem rolig og sakte, men med ein liten snert.
 
Dette vil me hugsa.  Det er som eit høgdepunkt i seg sjølv.  Denne leikne måten å psyke kvarandre ut på.  I køen er det sosial moro, venskaplig erting og trekking før kappestriden.  
Men alt – heile tida - med ein undertone av konkurransen i seg.  Og med noko skjult for oss andre i lomma, det hemmeliga som skal under skina rett før start.  
Har du smurt og elle?  Eg har kje hatt tid, men eg har denne.  Voksen kjem ut av lomma og me får eit lite glimt, før handa lukkar seg.  Den få kje du låna, veit du ka han kosta elle…?  Skal eg hjelpa deg med god gli…
 
Men tilslutt fekk du, om du ville ha.  Då kom smurninga fram igjen og vart delt med den som ville ha.  Men sjølvsagt med nokre nye kommentarar, nok ein sjanse for å laga litt leik og leven kunne ikkje gå forbi.  Hjelpa fram ei latterkula og eit smil som me kunne varma oss på.
 
Det blir nakent i køen utan deg Olav.  Men du vil vera med oss, dei gode minna vil me ha med oss under gensaren.
 
Og jakko, den slenge me av i siste liten. Nett so deg.  
 
Våre tankar går i denne tunge tida til Christine og borna, som har supercupen og skigleda felles med oss.  
 
Me lyser fred over Olav Skeie sitt minne.  
 
Høgfjellskameratane - Stig Hernes
 

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010