Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Kva kan eg bli når eg blir stor?

Dei vidaregåande skulane konkurrerer om dei "beste" elevane.
 
Ikkje alltid lika lett å velja yrke/utdanning når du berre er litt over konfirmert.
ludopil design © startar difor ein ny serie i presentasjon av ulike yrke.
 
Fyrst ute er to kreative handverksfag:   Tømrar og Fagfotograf.
Som tømrar kan du arbeida med nytt og gamalt.  Folk treng hus og hus treng folk, garantert arbeid til du blir pensjonist.  Poenget i byggebransjen er å velja dine favorittkundar og bli best for desse.
Her kan tømraren plukka ut godbitar til interiør i nye miljø, resten går i fyrkjelen til Per.
Referanse:  Sondre / tømrarlærling
Som fagfotograf kan du arbeida svart, kvitt eller med fargefotografering.  
Du kan ta bilete av kva du vil, poenget er å finna kundar som vil betala for din vidvinkel eller makro.
Referanse:  Sture / super "skåp-vossing"?

Praksis og vidareutdanning i desse to handverksfaga kvalifiserer til Meisterbrev.

Dersom di arbeidsveke startar slik at sundagskvelden er vekestart?

send inn ditt framlegg m/foto - nye spanande yrkesval til:  post@ludopil.com

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010