Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Soga om Bollemusa frå Fauske

Ei praktisk øvingsoppgåve i juridikum /opphavsrett.

Siste rullings!

God Jul…
Hilsen Ronald Jacobsen

 

Blålyngveien 33
8200 Fauske

Diverre har bollemusa gått i lure-fella, sjå forklaring i botn på denne sida.

Når du besøker skumle web-sider, kan maskino di bli infisert med kakemannar (cookies).

Her kan du sjå kva Ivar Traastølen fann i si gamle 386-maskin.  

 

Kor blei det av bollemusa? (originalfoto - NT/øvre ©)

Webmaster har fått slik e-post:
From:  fotograf nn.
Sent: Tuesday, December 16, 2003 3:36 PM
Subject: Ikke avtalt bruk av bilde.
Kan ikke se noen steder at vi har avtale om bruk av bilde Bollemus,,
Regning vil bli sendt med det første.
fotograf nn.
Alvor eller spøk?  Me får venta og sjå kva postmannen har til postkassa i desse før-jolstider (kanskje må me kalla inn til Ekstraordinær Generalforsamling i melsdagane - er du klar Nils / tips, me kan bruka Runebu - gratis)?

Det omtala bilete av bollemusa er sendt til web-master for nokre år sidan - frå einkvan som kanskje hadde teke det sjølv eller funne dette artige bilete på nettet.  Web-master er ikkje bakar, og spurde difor ikkje avsendar om bollen var frå Baker Brun eller Fellesbakeriet.  Bollemusa blei slik rekna for god fisk (jfr. fiskebolle).

Iflg. Odd Einar er lovverket om opphavsrett til foto litt på etterskot mot. bruk av bilete på internett.

Åndsverk-lova har likevel skilje mellom fotografi og åndsverk:

Fotografen har eiendomsretten til originalbildet, og bruksretten til det, ved at han har eneretten til å fremstille eksemplarer av fotografiet, og offentliggjøre det. Andres bruk av fotografiet avhenger derfor av at fotografen har samtykket. Den største forskjellen på rettighetene til et fotografisk bilde, og et åndsverk, er vernetiden.
Vernetiden for et fotografisk bilde er begrenset til 15 år etter fotografens død. For et åndsverk er den samme vernetiden 70 år.
 

(innsendt framlegg til løysing:  drep fotografen og vent i 15 år)!

For at et fotografi skal defineres som åndsverk, må det ha "tilstrekkelig verkshøyde".
Dette defineres ved at bildet er "resultat av en viss grad av en individuell skapende åndsinnsats."  Hvorvidt et fotografi faller inn under denne definisjonen, kan kun avgjøres endelig av en domstol.  

Her står saka akkurat no, men nytt i saka vil straks bli publisert på denne sida.

Direksjonen bør snarast mogleg sikra juridisk kompetanse i eigne rekker, og me vil difor tilrå at Generalen omgåande sender jolakort til Torgils. 

PS:  For nokre år sidan fekk me kjøpa eit framifrå frukostbrød hjå Geitle (like ved ljoskrysset).  Utanpå brødposen stod det Byggmesterbrød - er det nokon som veit om dette framleis er i handel?

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 18.02.2007