Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Smalasanking og småvilt

Småviltjakta i Nordfjelli starta laurdag 22.september

Me har sikre observasjonar som indikerer at også Sigbjørn har tenkt seg på støkkjakt i heimefjellet denne helga.  Avhengig av utviklinga fredagskvelden, kan difor ordinære berrmarksalpinistar, gjera lurt i å ikkje kle seg ut som lomhund.

PS: Var det verkeleg ulv som blei sett i Nordfjelli sist veke ?

 

Veidemann med lang grunneigarkort-bukse

Arkivfoto: Nedre Putlo

 

Småviltjakt i Vest

Far fint fram i naturen – du er her på nåde
all jakt med hund er strengt forbode
Freda er både orrfugl og tiur
ha elles ein fin og hyggeleg tur
Utanbygds jegrar er plage og pest
berre grunneigarkort i valdet mot vest
 
I fjella på Strondi er utleigar villig
sesongkort til femhundrekroner er billig
Hugs jegeravgifta - meld frå kvar du går
parkering før bommen – også i år
Son min tek over når eg er dau
God jakt og meld frå - om du ser sau.

 

Me fann ikkje sau - berre denne uregistrerte grunneigaren

tilbake

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010