Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Slipskurs for SuperMen

Dette hyperaktive Internett-kurset er døgn-ope for alle SuperMen og vidarekomne (Rekruttane våre /Den Harde Kjerne, vil nok lura seg til å tjuv-sjå desse sidene, men bør vel halda seg til strikk-slipset til dei og blir skikkeleg vaksne).  For deg som er SuperMan kan det gje litt ekstra, dersom du har vore gjennom Stryke-skulen / Iron-side-kurset - i utgangspunktet tenkt som eit førebuande kurs (med målgruppe 2. avdeling /tyngre junior) - men er sjølvsagt ikkje noko krav for å fylgja dette Slipskurset:

(Som eit lite tips til kursdeltakarane, kan me føreslå at du henger opp desse sidene på innsida av kleskåpet - slik at du kan øva deg også i kvardagen, men det vil nok vera lurt å fyrst ta ei papir-utskrift.  NB! Kurset er også tilrettelagt for keiv-hendte / sjå bileta og les teksten bakifrå/framover).

Leksjon 1 - Four in hand (seint på 1800-talet)

1. Kryss den lange enden av slipset over den korte   2. Ta så den lange enden av slipset under den korte   3. Kryss den lange enden av slipset mot høgre og over den korte enden   4. Skuv så den lange enden opp gjennom halslinninga   5. Avslutt med å føra den lange enden av slipset ned gjennom slipsknuten og stram forsiktig til.

Ein tilsynelatande kjapp og enkel knute, men kanskje langt før si tid (funkis?).  Four in hand stiller høge krav til korrekt stryking med ein relativt tolmodig stryke-temperatur (maks. ein analog prikk).

 

Leksjon 2 - Windsor-knuten (1936)

1. Lat den breie enden av slipset henga omlag 30cm nedante den smale enden.  Kryss den breie enden av slipset over, og sidan attende under den korte enden.     2. Før den breie enden av slipset i ei sløyfe ned i halslinninga og ut på høgre side. 3. Ta den breie enden og før opp, rundt og ned i halslinninga i ei sløyfe på høgre side.  4. Kryss den breie enden over på venstre sida og opp i halslinninga.  5.  Før så den breie enden ned gjennom slipsknuten og sentrer, og stram så knuten varsamt.

Ein noko meir komplisert knute, og særleg trinn 3 - stiller litt skjerpa krav til  fintfølande handalag (kognitiv motorikk?).  Ein handverksmessig gjennomført Windsor-knute kan du rakrygga og byrgt visa fram - anten det no gjeld krinsmøte i Samvirkelaget eller verds-kongress i Rotary.

 

Leksjon 3 - Half Windsor(1936)

1.  Lat den breie enden av slipset henga omlag 30 cm nedante den smale enden. Kryss den breie enden over og sidan attende under den korte enden.  2. Ta den breie enden og før denne i ei lykkja ned i halslinninga på venstre sida.  3. Kryss den breie enden på tvers over slipsknuten.  4. Ta så den breie enden opp i halslinninga.  5. Før den breie enden av slipset ned gjennom knuten, og stram varsamt til slik at slipset kjem tett inntil skjortekragen.

Denne knuten er av dei kondisjonerte, rekna som den klassiske aristokraten.  Prins Charles brukte denne sist han var på besøk på Bulken 

 

Leksjon 4 - Pratt (1989)

1. Kryss den korte enden av slipset over den breie enden.  2. Før den breie enden i ei sløyfe ned i halslinninga.  3. Kryss den breie enden av slipset over slipsknuten mot høgre.  4. Ta den breie enden av slipset i ei løkke opp gjennom halslinninga.  5. Før den breie enden av slipset ned gjennom knuten og stram så varsamt til.

Denne Pratt er ein skikkeleg luring - metoden med å starta på vranga er verkeleg noko for seg sjølv.  Denne knuten må du berre øva inn - har du denne "inne", vil du garantert bli rekna som ein ekte slipsknute-spesialist.  Lukka til! 

************

Slipskurs for SuperMen er inndelt i 4 leksjonar - alle med farge-illustrasjon og forklarande tekst (nynorsk omsetjing ved Ivar T./slipsmeklar).  Leksjon 1. vil forklara ein tidleg variant, Four in hand - seint på 1800-talet,  leksjon 2 er Windsor-knuten (1936),  vidare den samtidige Half Windsor (1936) og til slutt i leksjon 4. - den ganske så moderne Pratt (1989).  I tillegg til desse 4 klassikarane, kan me på førespurnad - tilby meir avanserte modellar for dei som ynskjer å gå vidare.   Døme kan vera dei seks nye slipsknutane som Thomas Fink og Yong Mao ved Cambridge University`s Cavendish Laboratory har utvikla ved bruk av ein matematisk modell - truleg dei fyrste sidan Pratt.

Fylg med på heimesidene  - folkeopplysning i beste meining etter Hallesby, Evang, Gerhardsen, Munthe, Davik og Reidar(set føtene saman)Morseth

ludopil design © - undervisning 2001

tilbake

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010