Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Høgfjellskameraten Morten til minne

Fredag 22 juni blei det kjent i bygda vår at Morten Lødøen var eine av dei to norske offiserane som mista livet i trafikkulukka i hovudstaden i Tadsjikistan.
 
Morten var på oppdrag for OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og skulle berre løysa av nestemann før heimreisa.
Me trudde jo at Morten hadde verdens farlegaste yrke - ekspert i opprydding av udetonerte bomber, granatar og miner? 
 
Morten var ein rikt utrusta mann.  Høgfjellskameratane fekk kjenna Morten som ein som sjølv såg og visste om den ekstra gleda ved dugnaden, anten det var staurbæring, tidtaking eller loddsal på skiseksa.
Morten sin natur var å oppsøkja utfordringar og ansvar, både i arbeid og fritid.  Morten var også ein aktiv og engasjert lokalpolitikar.
 
Det gjer oss så inderleg vondt å skjøna at me neste vinter må sjå ein open plass i startkøen på Myra og ein tom stol på skiseksa i Varmestova.
 
Våre tankar går til dei næraste i kvardagen.
  
Høgfjellskameratane v/ Stein
 

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010