Høgfjellskameratanes SuperCup

 

Rallarmuseet plyndret i nat

Kan det være tyvene som har tendt parafinlampene?

 

Kom tyvene ind gjennom denne døren?

 

Tyvene hadde ogsaa funnet den store kakespaden

 

og stjaalet, det aller siste kakestykket av "Smedens trøst"

 

Smeden er utrøstelig

 

nu kan man jo ikke stole på nogen

 

Øiestøl-kokka var innelaast,  bakbundet og blindet

 

og Ingeniør Rørvik sporløst forsvundet!

 

Kan karene på Baneavdelingen ha set noget?

 

og StationsMesteren - vet han noget han ikke vil fortelle? 

Kan det være svensken som nok en gang har kommet tilbake?

Er det noget i ryktene om færske sykkelspor mot Fagernut?

Lensmannen i Ulvik etterforsker minst to tydelige spor i saken - mot vest og øst?

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010