Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Dugnad laurdag 6. september 2003

 

Planering og masseflytting (Frode)

 

Alle master og fundament blir forankra i fjell (Nils Dagfinn)

 

Fundament for øvre vendehjul (Nils Dagfinn og Eirik)

 

Korleis virkar denne skal tru? (at det ikkje er bensin men diesel, gjer ingen ting!).

foto:  Stein

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010