Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Jubileumsrenn og fest laurdag 9.april 2005

 

Jon Aske - anno 1975

 

Tuppen og Lillemor

 

Solo på Fleischers etter rennet - ikkje rart at Harald er skeptisk?

 

Festsjef Stig hadde organisert eit kjempestort langbord for 87 gjester.  
I vestre enden (mot Gjukastein) sat Stein, Tore og Inger-Johanne.
(Tore, nr 2 i bilete - betalte for vinflaskene, men var ikkje tilstades under fotograferinga).

fleire foto kjem etterkvart

 

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010