Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

Renn 2 på Myra 15. januar 2010

 

Synva 30,3/30,4 og  Kristense 30,2/30,3

Sesong 35 er opna med 52 løparar på Myra fredag 15. januar 2010.

Knallgod løype av Ole Kristian, portane var bolta fast så godt at korkje
Torbjørn, Nils eller Frode klarte å riva dei laus! Beste dame var Hege på 25,1/26,8.
 
Generalpensjonistane Hege og Frode var som alltid dyktige rennleiarar. 
 
Radioane våre svikta og rennet blei gjennomført på mobiltelefon.
Stor takk til Voss Fjellandsby og Skigutane for gode teljarsteg!
 
Takk også til Einar Skeie for glimrande ny staur-logistikk på lagore
 og takk til Daniel som køyrde Myratrekket.
 
helsing Sysselmannen

 

 

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 21.07.2010