Høgfjellskameratanes SuperCup

 

Askepott

Her har me lagra diverse frå heimesidene i år 2000 - med Jon Aske som General.

Tor-Håvard har ikkje att av Jubileumsgensarane i storleik XL. 

Me takkar sponsoren for støtte !

Ullfrotté er anbefalt av Distriktsveterinæren på Voss - det er enno ikkje påvist jurbetennelse på sau som har bruka Ullfrotté frå IRIS !

helsing Ola Skjelde

 

Melding frå Nordfjelli Grunneigarlag (og ulven !).

Reinsdyra vart stadig observert i området i vinterferien.  Me minner om oppmodinga frå formann i Nordfjelli Grunneigarlag - om å ikkje gje dyra appelsinar, dette kan gje usmak på Joikakakene.

 

Ulven er betinga optimist sidan me no har fått ny Landbruksminister frå AP.

ny link - legg inn som favoritt:

Melding frå jubileums-
nemnda

Nemnda er i fullt arbeid

 med innsamling av stoff frå farne tider.  Me har eindel skriftleg materiale, men ynskjer oss også foto.  Me etterlyser også video-opptak og evt. filmar. 

Ta  kontakt med Gjertrud, Bjarne eller Terje 

Start nr.128 køyrer sitt siste renn ?? 

Sportsredaksjonen har no fått stadfesta at Morten i Team K2.no - komande laurdag truleg køyrer sitt siste SuperCup-renn.  Morten starta si idrottskarriere på skeisebana.  Han flyttar no til Kristiansand, skal kjøpa seg båt og vil difor ikkje lenger stå på skjeret. Familien tek gjerne imot alle SuperCuparar som vil ha seg ei veke eller to på Sørlandet i sommarferien.
Heimesida melde tidlegare at ulven var sett på Vangen.  Det korrekte skal vera at Ulvund er sett i Vangsgata.  Redaksjonen seier seg lei for mistydinga.

klikk på foto for å lesa om saka og ta gjerne del i debatten med dine meiningar i Gjesteboka.

På kanten ?

 

Desse sidene er laga for vaksen idrottsungdom over 25/30 år.  Dersom du ikkje er gamal nok, må du spørja mor eller far om du har lov til dette.  Og om mor eller far ikkje er heime når du kjem frå skulen, er det nok best at du klikkar her:

 

Vel møtt til SuperCupen 2000 !

 

Ja, du som har tenkt på, at, kanskje, men -,

No har du høvet til prøva eit renn.

So møt opp i bakken og meld deg på.

Du vil aldri angra, men lukka få!

Jon

Jon Aske - General

Høgfjellskameratanes SuperCup

Tenk, det er gått 25 år sidan vår livsvarige styremedlem Hallstein Finne og dåverande lensmannsdreng Edvard B. Hegbom fekk ideen om Høgfjellskameratane’s SuperCup.

SuperCupen har gjennom desse åra samla mange gjeve vossingar, og nokre utbygdingar, til ærleg kappestrid og sosialt fellesskap (les moro på ski.)  Dei fyrste åra var det både langrenn og alpint, medan me no berre har alpine greiner.  

Deltakinga har vore varierande - frå 107 startande i 1994 - og etter nokre dårlege snøvintar - var me sist vinter oppe igjen i 70 løparar.  Eldste deltakar sist sesong vart Noregsmeister i slalåm og utfor i Åndalsnes i 1940 - Alf Opheim sr.  

Startside Opp Askepott Foto 2000 Resultat 2000 Bytebua 2000 Taoe 2000 Gjestebok 2000 Supercupsongen

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 22.02.2003